2015 оны нийгмийн халамжийн ивээн тэтгэлэг - Эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн усан сэлэлтийн холбоо Тайванийн Алтан хаалганы наран шарлагын газрыг хооллох Луованийн усан сэлэлтийн тэмцээнд оролцов.

2015 оны нийгмийн халамжийн ивээн тэтгэлэг - Эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн усан сэлэлтийн холбоо Тайванийн Алтан хаалганы наран шарлагын газрыг хооллох Луованийн усан сэлэлтийн тэмцээнд оролцов.

2019011155779785

2015 оны нийгмийн халамжийн ивээн тэтгэлэг - Эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн усан сэлэлтийн холбоо Тайванийн Алтан хаалганы наран шарлагын газрыг хооллох Луованийн усан сэлэлтийн тэмцээнд оролцов.


Бичлэгийн цаг: 2019 оны 4-р сарын 01